Κατόπιν συναντήσεως του ΔΣ μας την 9/5/2016 αποφασίστηκε βάση καταστατικού να ενεργοποιηθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Αρμοδιότητες του θα είναι να αποφασίζει για την τιμωρία εκάστοτε μέλους που θα παραβαίνει τους κανόνες του φόρουμ
και να αποφασίζει για το αν θα μπλοκαριστεί και για πόσο καιρό ή αν θα διαγραφεί μόνιμα .

Το πρώτο Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη.