Θα έλεγα να αναφέρουμε εδώ τις καταναλώσεις εντός και εκτός πόλης καθώς και βελτιώσεις
που έχουν να κάνουν με την κατανάλωση.