Μερικές καλύτερες.

Το φτεράκι είναι σούπερ, σταθερότερο, ποιοτικοτατο.